Meet-Sos

Terms of Use

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ meet-sos.gr

Όροι Χρήσης

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του www.meet-sos.gr από τον επισκέπτη / χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου μας. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της www.meet-sos.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του www.meet-sos.gr και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στο www.meet-sos.gr ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Εργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στο www.meet-sos.gr έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους

Άδεια Χρήσης

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά του.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσουν εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου

Το www.meet-sos.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.

Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε και κατά συνέπεια δεν ευθυνόμαστε (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, από την χρήση του δικτυακού τόπου. Περιεχόμενο κι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνούμαστε. Επίσης δεν ευθυνόμαστε για αποκαστάσταση οιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/ επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.

Αποκλεισμός Προτροπών – Συμβουλών

Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες / επισκέπτες περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης μας.

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)

Όπως είναι ευνόητο δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω “δεσμών” (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners (εφεξής καλουμένων για λόγους συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους , καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες

Το www.meet-sos.gr δίνει στους χρήστες την επιλογή να δημοσιεύουν στο δικτυακό τόπο δικό τους περιεχόμενο, ή να παραπέμπουν σε δικό τους περιεχόμενο δημοσιευμένο σε άλλους δικτυακούς τόπους.

Δικαιούμαστε ωστόσο να ελέγχουμε το περιεχόμενο αυτό και να εμποδίζουμε τη δημοσίευση υλικό παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, άσεμνου, σκανδαλώδους, εμπρηστικού, εκβιαστικού, πορνογραφικού ή ο,τιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική ευθύνη ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο. Σε περίπτωση που περιεχόμενο όπως το παραπάνω υποπέσει στην αντίληψή μας δικαιούμαστε να το αφαιρέσουμε χωρίς ειδοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση

Οι χρήστες από την πλευρά τους μας αναγνωρίζουν το δικαίωμα να ελέγχουμε και να εγκρίνουμε το υλικό που υποβάλλουν πριν τη δημοσίευσή του στο δικτυακό τόπο. Το www.meet-sos.gr έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχει, εγκρίνει, απορρίπτει ή διαγράφει περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες στο δικτυακό τόπο και οι αποφάσεις αυτές σε ουδεμία διαδικασία επανελέγχου υπόκεινται.

Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράφουμε ή να αρνούμαστε τη δημοσίευση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα, εμπορικά συμβόλαια ή οιοδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα (φυσικών ή νομικών) προσώπων καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα προσώπων.

Κάθε χρήστης που δημοσιεύει περιεχόμενο δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα πως:

  • Έχει το δικαίωμα να υποβάλει και να δημοσιεύσει περιεχόμενο στο site, που δεν περιλαμβάνει ή δεν παραβιάζει κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
  • Απαλλάσσει το δικτυακό τόπο και το φορέα του από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβή και οποιαδήποτε άλλο χρέος προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξαιτίας της δημοσίευσης στο δικτυακό τόπο του περιεχομένου που έχει υποβάλει.
  • Κάθε πρόσωπο που «φωτογραφίζεται» στο περιεχόμενο έχει συναινέσει στην απεικόνισή του.
  • Έχει όλες τις αναγκαίες άδειες για τη χρήση κάθε δικαιώματος περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο που υποβάλλει.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση το www.meet-sos.gr ή οι συνεργάτες του και οι σχετιζόμενες με αυτό εταιρείες, οι εργαζόμενοι σε αυτό, οι διευθυντές, μέτοχοι ή εκπρόσωποί του δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου. Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο που έχει υποβάλει, οφείλει να μας ενημερώσει χρησιμοποιώντας το email επικοινωνίας που υπάρχει στο δικτυακό τόπο. Το περιεχόμενο θα αποσυρθεί εντός 1-2 εργάσιμων ημερών.

Δικαιώματα Xρήσης του Περιεχομένου

Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες παραμένει ιδιοκτησία τους, παραχωρώντας παράλληλα στο δικτυακό τόπο το δικαίωμα απεριόριστης, χωρίς αντίτιμο άδειας για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό ή έντυπο, που δεν παραβιάζει το ηθικό τους δικαίωμα.

Μεταβατικές Διατάξεις

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

 

TERMS OF USE OF meet-sos.gr

1. BINDING EFFECT. This is a binding agreement. By using the Internet site located at https://www.meet-sos.gr (the “Site”) or any services provided in connection with the Site (the “Service”), you agree to abide by these Terms of Use, as they may be amended by meet-sos.gr (“Company”) from time to time in its sole discretion. Company will post a notice on the Site any time these Terms of Use have been changed or otherwise updated. It is your responsibility to review these Terms of Use periodically, and if at any time you find these Terms of Use unacceptable, you must immediately leave the Site and cease all use of the Service and the Site. YOU AGREE THAT BY USING THE SERVICE YOU REPRESENT THAT YOU ARE AT LEAST 18 YEARS OLD AND THAT YOU ARE LEGALLY ABLE TO ENTER INTO THIS AGREEMENT.

2. PRIVACY POLICY. Company respects your privacy and permits you to control the treatment of your personal information. A complete statement of Company’s current privacy policy can be found by clicking the privacy link at the bottom of any site page. Company’s privacy policy is expressly incorporated into this Agreement by this reference.

3. USE OF SOFTWARE. Company may make certain software available to you from the Site. If you download software from the Site, the software, including all files and images contained in or generated by the software, and accompanying data (collectively, “Software”) are deemed to be licensed to you by Company, for your personal, noncommercial, home use only. Company does not transfer either the title or the intellectual property rights to the Software, and Company retains full and complete title to the Software as well as all intellectual property rights therein. You may not sell, redistribute, or reproduce the Software, nor may you decompile, reverse-engineer, disassemble, or otherwise convert the Software to a human-perceivable form. All trademarks and logos are owned by Company or its licensors and you may not copy or use them in any manner.

4. USER CONTENT. You grant Company a license to use the materials you post to the Site or Service. By posting, downloading, displaying, performing, transmitting, or otherwise distributing information or other content (“User Content”) to the Site or Service, you are granting Company, its affiliates, officers, directors, employees, consultants, agents, and representatives a license to use User Content in connection with the operation of the Internet business of Company, its affiliates, officers, directors, employees, consultants, agents, and representatives, including without limitation, a right to copy, distribute, transmit, publicly display, publicly perform, reproduce, edit, translate, and reformat User Content. You will not be compensated for any User Content. You agree that Company may publish or otherwise disclose your name in connection with your User Content. By posting User Content on the Site or Service, you warrant and represent that you own the rights to the User Content or are otherwise authorized to post, distribute, display, perform, transmit, or otherwise distribute User Content.

5. COMPLIANCE WITH INTELLECTUAL PROPERTY LAWS. When accessing the Site or using the Service, you agree to obey the law and to respect the intellectual property rights of others. Your use of the Service and the Site is at all times governed by and subject to laws regarding copyright ownership and use of intellectual property. You agree not to upload, download, display, perform, transmit, or otherwise distribute any information or content (collectively, “Content”) in violation of any third party’s copyrights, trademarks, or other intellectual property or proprietary rights. You agree to abide by laws regarding copyright ownership and use of intellectual property, and you shall be solely responsible for any violations of any relevant laws and for any infringements of third party rights caused by any Content you provide or transmit, or that is provided or transmitted using your User ID. The burden of proving that any Content does not violate any laws or third party rights rests solely with you.

6. INAPPROPRIATE CONTENT. You shall not make the following types of Content available. You agree not to upload, download, display, perform, transmit, or otherwise distribute any Content that (a) is libelous, defamatory, obscene, pornographic, abusive, or threatening; (b) advocates or encourages conduct that could constitute a criminal offense, give rise to civil liability, or otherwise violate any applicable local, state, national, or foreign law or regulation; or (c) advertises or otherwise solicits funds or is a solicitation for goods or services. Company reserves the right to terminate your receipt, transmission, or other distribution of any such material using the Service, and, if applicable, to delete any such material from its servers. Company intends to cooperate fully with any law enforcement officials or agencies in the investigation of any violation of these Terms of Use or of any applicable laws.

7. COPYRIGHT INFRINGEMENT. Company has in place certain legally mandated procedures regarding allegations of copyright infringement occurring on the Site or with the Service. Please visit our DMCA Policy link at the bottom of the site pages to view our Digital Millennium Copyright Act takedown policies and to make a claim of infringement. Company’s DMCA Policy is expressly incorporated into this Agreement by this reference.

8. ALLEGED VIOLATIONS. Company reserves the right to terminate your use of the Service and/or the Site. To ensure that Company provides a high quality experience for you and for other users of the Site and the Service, you agree that Company or its representatives may access your account and records on a case-by-case basis to investigate complaints or allegations of abuse, infringement of third party rights, or other unauthorized uses of the Site or the Service. Company does not intend to disclose the existence or occurrence of such an investigation unless required by law, but Company reserves the right to terminate your account or your access to the Site immediately, with or without notice to you, and without liability to you, if Company believes that you have violated any of the Terms of Use, furnished Company with false or misleading information, or interfered with use of the Site or the Service by others.

9. NO WARRANTIES. COMPANY HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES. COMPANY IS MAKING THE SITE AVAILABLE “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. YOU ASSUME THE RISK OF ANY AND ALL DAMAGE OR LOSS FROM USE OF, OR INABILITY TO USE, THE SITE OR THE SERVICE. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, COMPANY EXPRESSLY DISCLAIMS ANY AND ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE SITE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NONINFRINGEMENT. COMPANY DOES NOT WARRANT THAT THE SITE OR THE SERVICE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR THAT THE OPERATION OF THE SITE OR THE SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE.

10. LIMITED LIABILITY. COMPANY’S LIABILITY TO YOU IS LIMITED. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, IN NO EVENT SHALL COMPANY BE LIABLE FOR DAMAGES OF ANY KIND (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOST WAGES, OR LOST DATA, REGARDLESS OF THE FORESEEABILITY OF THOSE DAMAGES) ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH YOUR USE OF THE SITE OR ANY OTHER MATERIALS OR SERVICES PROVIDED TO YOU BY COMPANY. This limitation shall apply regardless of whether the damages arise out of breach of contract, tort, or any other legal theory or form of action.

11. AFFILIATED SITES. Company has no control over, and no liability for any third party websites or materials. Company works with a number of partners and affiliates whose Internet sites may be linked with the Site. Because neither Company nor the Site has control over the content and performance of these partner and affiliate sites, Company makes no guarantees about the accuracy, currency, content, or quality of the information provided by such sites, and Company assumes no responsibility for unintended, objectionable, inaccurate, misleading, or unlawful content that may reside on those sites. Similarly, from time to time in connection with your use of the Site, you may have access to content items (including, but not limited to, websites) that are owned by third parties. You acknowledge and agree that Company makes no guarantees about, and assumes no responsibility for, the accuracy, currency, content, or quality of this third party content, and that, unless expressly provided otherwise, these Terms of Use shall govern your use of any and all third party content.

12. PROHIBITED USES. Company imposes certain restrictions on your permissible use of the Site and the Service. You are prohibited from violating or attempting to violate any security features of the Site or Service, including, without limitation, (a) accessing content or data not intended for you, or logging onto a server or account that you are not authorized to access; (b) attempting to probe, scan, or test the vulnerability of the Service, the Site, or any associated system or network, or to breach security or authentication measures without proper authorization; (c) interfering or attempting to interfere with service to any user, host, or network, including, without limitation, by means of submitting a virus to the Site or Service, overloading, “flooding,” “spamming,” “mail bombing,” or “crashing;” (d) using the Site or Service to send unsolicited e-mail, including, without limitation, promotions, or advertisements for products or services; (e) forging any TCP/IP packet header or any part of the header information in any e-mail or in any posting using the Service; or (f) attempting to modify, reverse-engineer, decompile, disassemble, or otherwise reduce or attempt to reduce to a human-perceivable form any of the source code used by Company in providing the Site or Service. Any violation of system or network security may subject you to civil and/or criminal liability.

13. INDEMNITY. You agree to indemnify Company for certain of your acts and omissions. You agree to indemnify, defend, and hold harmless Company, its affiliates, officers, directors, employees, consultants, agents, and representatives from any and all third party claims, losses, liability, damages, and/or costs (including reasonable attorney fees and costs) arising from your access to or use of the Site, your violation of these Terms of Use, or your infringement, or infringement by any other user of your account, of any intellectual property or other right of any person or entity. Company will notify you promptly of any such claim, loss, liability, or demand, and will provide you with reasonable assistance, at your expense, in defending any such claim, loss, liability, damage, or cost.

14. COPYRIGHT. All contents of Site or Service are: Copyright © 2012 meet-sos.gr

15. SEVERABILITY; WAIVER. If, for whatever reason, a court of competent jurisdiction finds any term or condition in these Terms of Use to be unenforceable, all other terms and conditions will remain unaffected and in full force and effect. No waiver of any breach of any provision of these Terms of Use shall constitute a waiver of any prior, concurrent, or subsequent breach of the same or any other provisions hereof, and no waiver shall be effective unless made in writing and signed by an authorized representative of the waiving party.

16. NO LICENSE. Nothing contained on the Site should be understood as granting you a license to use any of the trademarks, service marks, or logos owned by Company or by any third party.

17. MODIFICATIONS. Company may, in its sole discretion and without prior notice, (a) revise these Terms of Use; (b) modify the Site and/or the Service; and (c) discontinue the Site and/or Service at any time. Company shall post any revision to these Terms of Use to the Site, and the revision shall be effective immediately on such posting. You agree to review these Terms of Use and other online policies posted on the Site periodically to be aware of any revisions. You agree that, by continuing to use or access the Site following notice of any revision, you shall abide by any such revision.

18. ACKNOWLEDGEMENT. BY USING THE SERVICE OR ACCESSING THE SITE, YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THESE TERMS OF USE AND AGREE TO BE BOUND BY THEM.